LÒGICA I MATEMÀTIQUES

Zona Flash! Per a jugar amb les matemàtiques!


M'agrada jugar a escacs! I a tu?

Còmic: La història de les matemàtiques!

Gràcies Sònia!


Te'ns ganes de sumar?

I de multiplicar?

Resolució de problemes!
Un poc de tot!
Laberints!